Trainee Login

Welcome to the Global Foundation For Children With Hearing Loss online training portal! This portal is exclusively for participants associated with the Global Foundation’s training programs in the countries where we work.

Сонсголын Бэрхшээлтэй Хүүхдийн Глобал Сангийн онлайн сургалтын мэдээллийн нэгдсэн санд тавтай морилно уу. Энэхүү мэдээллийн сан нь бидний үйл ажиллагаа явуулдаг улс орнууд дах Глобал сангийн сургалтын оролцогчдод тусгайлан зориулагдсан болно.

Chào mừng anh chị đã đến với cổng thông tin đào tạo trực tuyến của Quỹ Toàn Cầu Cho Trẻ Khiếm Thính. Cổng thông tin này dành riêng cho những người tham dự chương trình đào tạo của Quỹ Toàn Cầu tại các quốc gia chúng tôi đang thực hiện.